Test de resistència'

 

Les nostres bicicletes han sigut sotmeses a les més rigoroses proves de resistència per part de l'organització argentina INTI (Institut Nacional de Tecnologia Industrial), reconeguda per AENOR
El 19 de desembre de 2011, vàrem fer passar, al nostre prototip "Buena Vista", una sèrie de proves bàsiques.
Aquestes proves es varen efectuar per a verificar si el model complia amb els criteris que requerien l'estàndard IRAM 40020 (documentació de referència)

 

                                                                       l'estàndard IRAM 40020

 
Mass impact

1. Impacte de massa

Impact of the fork-frame assembly

2.Impacte d'assemblatge de la forquilla

Static load on saddle and pedal

3. Càrrega estàtica al selló i el peda

 
 

Conclusions
Acabada la inspecció, ni el quadre de bambú ni les juntes de fibres del model posat a prova varen mostrar fractures o esquerdes visibles. Els resultats es mostren basant-se en cada model posat a prova. Estem fent tramitacions per a poder portar a terme proves similars amb l'organització europea TÜV (www.tuv.com) amb seu a Alemanya aquest mateix 2018